(kontumtv.vn) – Theo Đề án cải tạo vườn tạp, huyện Sa Thầy đặt mục tiêu đến năm 2025 cải tạo khoảng 300 ha. Cùng với đó hình thành vườn cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao, bằng cách quy hoạch lại diện tích vườn tạp của hộ gia đình thành vùng sản xuất chuyên canh, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Để Đề án có hiệu quả, huyện Sa Thầy tập trung hỗ trợ và xây dựng điểm các mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình.

Năm 2022, huyện đã bố trí hơn 2,3 tỷ đồng để thực hiện Đề án cải tạo Vườn tạp và các Đề án khác. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã xây dựng mô hình cải tạo 10 ha vườn tạp trên địa bàn các xã Rờ Kơi, Ya Xiêr. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến các kiến thức làm vườn đến từng hộ dân; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn hộ gia đình.

Qua đó, khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế vườn hộ, nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác và thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho các hộ dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *