(kontumtv.vn) – Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tiếp tục được thành phố Kon Tum đẩy mạnh triển khai ngay từ đầu năm 2023. Qua đó tạo động lực giúp bà con nâng cao nhận thức vươn lên thoát nghèo.

Từ đầu năm 2023, mặt trận thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội cùng các xã, phường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động. Trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; triển khai đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời hướng dẫn bà con chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; thực hiện đề án giãn dân, tách hộ lập vườn, cải tạo vườn tạp; hình thành các vùng chăn nuôi tập trung tại một số xã, phường; xây dựng mô hình dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” …

Ngoài ra, các hội, đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ chị em phụ nữ thực hiện nhiều mô hình sản xuất hay, cách làm hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *