(kontumtv.vn) – Thời gian qua, thành phố Kon Tum chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo Kế hoạch.

Trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn phân cấp quyết toán tại ngân sách thành phố hơn 645 tỷ đồng. Đến 20/9, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn hơn 235 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn theo Kế hoạch đầu năm 2022, thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thành phố và UBND các xã, phường được giao làm chủ đầu tư các dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án đã được bố trí vốn; ưu tiên nguồn lực để thực hiện hoàn thành các công trình cấp bách, trọng điểm theo tiến độ.

Đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo UBND thành phố để có giải pháp lãnh đạo kịp thời, chỉ đạo điều chuyển cho các đơn vị khác, các dự án khác có nhu cầu, thiếu vốn phù hợp./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *