(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Tô đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/7/2021, vượt chỉ tiêu đề ra.

Để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch, huyện đã huy động 14 điều tra viên tại 8 xã, thị trấn. Các điều tra viên được chọn có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nắm rõ mục đích, ý nghĩa của công tác điều tra; kịp thời hướng dẫn, giải thích những vướng mắc về nghiệp vụ cho điều tra viên trong suốt quá trình điều tra; chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện nay, huyện Đăk Tô đã thực hiện trên 60% tiến độ, công tác điều tra thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời./.

CTV Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *