(kontumtv.vn) – Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ chạy tăng cường 10 đôi tàu tới các “điểm nóng” du lịch trên các tuyến theo kế hoạch vận tải hè.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Sài Gòn, VNR chạy hàng ngày 4 đôi tàu: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. Tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ15 phút, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 32 phút; tàu SE3 xuất phát lúc 19 giờ 25 phút, đến lúc 5 giờ 47 phút; tàu SE5 xuất phát lúc 15 giờ 45 phút, đến lúc 4 giờ 45 phút; tàu SE7 xuất phát lúc 6 giờ, đến lúc 17 giờ 10 phút.

Chú thích ảnh
Đường sắt tăng cường 10 đôi tàu tới các ‘điểm nóng” du lịch. Ảnh: TTXVN.

Chiều Sài Gòn – Hà Nội, tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21 giờ 10 phút, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 40 phút; tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ, đến lúc 5 giờ; tàu SE6 xuất phát lúc 16 giờ, đến lúc 4 giờ 17 phút; tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ, đến lúc 19 giờ 12 phút.

Tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng, chạy đôi tàu SE21/SE22 từ ngày 10/5/2022. Tuy nhiên, từ ngày 16/5, theo lịch chạy tàu mới: Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10 giờ 25 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 5 giờ 55 phút; tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ 10 phút.

Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn, chạy đôi tàu SQN1/SQN2. Tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn các ngày 19, 20, 26, 27/5 lúc 18 giờ 30 phút, đến ga Quy Nhơn lúc 9 giờ 30 phút; tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn các ngày 20, 22, 27, 29/5/2022 lúc 13 giờ, đến ga Sài Gòn lúc 3 giờ 20 phút.

Tuyến Sài Gòn – Nha Trang, đôi tàu SNT1/SNT2 chạy từ ngày 19/5/2022. Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ 40 phút, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 25 phút; tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 21 giờ 40 phút, đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 6 phút.

Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chạy từ ngày 20/5/2022. Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ 45 phút, đến ga Phan Thiết lúc 10 giờ 37 phút; tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13 giờ 50 phút, đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ 20 phút.

Trước đó, ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã mở bán các tàu dịp hè từ 25/4.

Ngoài 4 đôi tàu Thống nhất, tuyến Hà Nội – Vinh chạy đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút, đến ga Vinh lúc 5 giờ 30 phút; tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21 giờ 40 phút, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới chạy đôi tàu QB1/QB2. Tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ, đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ 47 phút; tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16 giờ 10 phút, đến ga Hà Nội lúc 4 giờ.

Tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy đôi tàu SP3/SP4. Tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ, đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 5 phút; tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21 giờ 40 phút, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 30 phút.

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy 4 đôi tàu HP1/2, LP3/2, LP5/6, LP7/8. Chiều Hà Nội – Hải Phòng, tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ, tàu LP3 lúc 9 giờ 17 phút, LP5 lúc 15 giờ 20 phút, tàu LP7 lúc 18 giờ 15 phút. Tuy nhiên, vào ngày thường, các mác tàu LP3, LP5 và LP7 chỉ xuất phát từ ga Long Biên, lần lượt vào các giờ: 9 giờ 28 phút, 15 giờ 30 phút, 18 giờ 26 phút. Chiều Hải Phòng – Hà Nội, tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40 phút, tàu LP2 lúc 6 giờ 10 phút, tàu LP6 lúc 9 giờ 5 phút, tàu LP8 lúc 15 giờ.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *