(kontumtv.vn) – Căn cứ quy định về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã giao hơn 620 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay địa phương đang rà soát, cân đối nguồn ngân sách các cấp để bố trí đảm bảo theo mức vốn quy định. Trong đó đã bố trí hơn 230 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí trên 40 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

                 Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *