(kontumtv.vn) – Tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng hơn 6% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương đã giao.

Tổng Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh giao là hơn 4.700 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, tính đến ngày 20 tháng 02 năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng, đạt khoảng 6,43% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương đã giao hơn 2.960 tỷ đồng và đạt khoảng 5,31% so với kế hoạch vốn trung ương giao gần 3.600 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số giải ngân tuyệt đối thấp hơn 16,79 tỷ đồng và tỷ lệ giải ngân thấp hơn 4,8% so với thực nguồn tại thời điểm báo cáo.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan, các địa phương khắc phục các hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *