(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng nhằm phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm.

Cụ thể, mặt bằng chung lãi suất cho vay VND phổ biến từ 6,5-7,0%/năm đối với vốn vay ngắn hạn; 8-10%/năm đối với vốn vay trung và dài hạn. Bên cạnh đó, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thấp, ưu đãi với nhiều gói tín dụng ưu tiên của mỗi hệ thống với mức từ 5-6,5%/năm. Lãi suất cho vay bằng USD phổ biến ở mức 3%/năm đối với một số nhóm đối tượng ưu tiên cho vay ngắn hạn; cho vay trung và dài hạn phổ biến ở mức 5-6,8%/năm.

Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 17.380 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng ước 35.500 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cuối năm 2020; nợ xấu ước khoảng 245 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,69%/tổng dư nợ./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *