(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của Thành ủy Kon Tum tiến hành giám sát thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy và Thành ủy triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Thực hiện Nghị quyết số 08 “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, thành phố Kon Tum tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên, CCVC, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp sinh thái. Hiện thành phố có nhiều mô hình du lịch mang lại hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Thông qua giám sát, nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong triển khai NQ 08. Qua đó tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ngành thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *