(kontumtv.vn) – Hiện nay, Tỉnh đoàn Kon Tum đang tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp năm 2023. Tỉnh đoàn phấn đấu hỗ trợ 8 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tổ chức các buổi tư vấn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, giúp ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế như chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH; nguồn Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của Tỉnh. Qua đó, lựa chọn hỗ trợ 5 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ĐVTN.

Đến nay, ĐVNT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thanh niên người DTTS ngày càng mạnh dạn, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong xây dựng kinh tế. Dư nợ ủy thác từ Ngân hàng CSXH qua Đoàn thanh niên gần 740 tỷ đồng, với trên 14.000 hộ thanh niên vay vốn. 100% các huyện, thành đoàn hiện triển khai những mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên nhằm phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho ĐVNT./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *