(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 436 về việc “Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, đối tượng, phạm vi hỗ trợ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm các ngành sản xuất cà phê; các sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su, từ sắn, mía đường; gạch ngói, bột giấy và giấy, rau hoa xứ lạnh, sâm Ngọc Linh, trồng và chế biến dược liệu, sản xuất và chế biến cá nước lạnh.

Thực hiện theo Chương trình, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; hội nghị, hội thảo; biên soạn phát hành tài liệu; hỗ trợ 50% kinh phí cho các hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh.

Việc triển khai chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa chủ lực tại địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế…

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *