(kontumtv.vn) – Trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND nhân dân tỉnh Kon Tum có kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối tượng, phạm vi hỗ trợ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm các ngành sản xuất như cà phê, các sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su, sắn, mía đường, rau hoa xứ lạnh, sâm Ngọc Linh.

Tham gia chương trình, các doanh nghiệp được hỗ trợ đăng ký, sử dụng mã số mã vạch, hỗ trợ 100% kinh phí, tối đa không quá 10 triệu đồng/sản phẩm; xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa không quá 45 triệu đồng/hệ thống. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, hỗ trợ 50% kinh phí, không quá 30 triệu đồng/sản phẩm, hàng hóa.

Chương trình triển khai nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng của sản phẩm, hàng hóa chủ lực tại địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *