(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, tỉnh Kon Tum đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức rà soát, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Kon Tum; trình Chính phủ thống nhất chủ trương và triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen và Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; lập và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tất cả 10 huyện, thành phố thời kỳ 2021-2030. Đồng thời đang hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 2021-2025 để trình Trung ương thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt hơn 38%, hệ thống đô thị cơ bản đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt hơn 90%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt hơn 80%./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *