(kontumtv.vn) – Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2022 có xu hướng phục hồi khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại.

Đến nay, các doanh nghiệp đã sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong 4 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường gần 11.200 tỷ đồng, bằng 39,3% kế hoạch và tăng gần 39% so với cùng kỳ.

Về ngoại thương, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 95 triệu USD, bằng 35,1% kế hoạch và tăng gần 23% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,2 triệu USD, bằng 18,2% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ./.

                                                                            Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *