(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh được triển khai đáp ứng  kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn tín dụng chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh, các ngành nghề là thế mạnh của địa phương, lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền và theo chủ trương, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết quả, qua rà soát các khoản nợ bị ảnh hưởng do Covid-19 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến ngày 15 tháng 5, có dư nợ gần 1.600 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu và miễn giảm lãi cho 43 khách hàng với dư nợ gần 1.100 tỷ động và cho vay mới 55 khách hàng với dư nợ 500 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng có hiệu quả đã góp phần đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội, hạn chế “ tín dụng đen”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *