(kontumtv.vn) – Ngày 01/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2022. Tham dự có khoảng 120 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đánh giá thực trạng kết nối cung – cầu lao động của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng kết nối cung – cầu và công tác tư vấn, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu nhận định, về nguồn cung lao động, các địa phương đang từng bước đáp ứng; nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên hệ, kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tuyển dụng lao động theo nhu cầu, vị trí công việc thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến, may mặc, giày da… Giải quyết việc làm cho lao động hiện nay, khó khăn gặp phải là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc thu hút, tuyển dụng lao động còn hạn chế; chế độ, chính sách tiền lương và phúc lợi ở một số đơn vị, doanh nghiệp chưa cao nên khó khăn trong việc giữ chân người lao động…

Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động trong tỉnh, tại hội nghị, đại biểu đề xuất cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động kết nối cung – cầu như tổ chức thêm ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người lao động và doanh nghiệp về công tác việc làm. Đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật lao động – việc làm, bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có)./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *