(kontumtv.vn) – Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum trên cơ sở khảo sát nhu cầu và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, trong đó, tập trung tại thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là nội dung được các đại biểu thống nhất tại Hội thảo góp ý đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, do Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức.

Đề án được các đại biểu thống nhất và đánh giá đây là xu thế tất yếu, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển du lịch của địa phương thông qua các lĩnh vực dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí; dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch diễn ra từ 6h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, đây là một đề án có tính lâu dài, do đó cần khảo sát kỹ nhu cầu thực tế; phân tích và đề ra những giải pháp cụ thể cho việc quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nguồn lực thực hiện; công tác quản lý, thu hút đầu tư, các cơ chế chính sách, an ninh trật tự, thời tiết, khí hậu, các nhóm mô hình phát triển dịch vụ cũng như kinh phí triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lộ trình phát triển của đề án và đánh giá tác động của việc phát triển kinh tế ban đêm đối với địa phương.

Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được chia làm 3 giai đoạn, triển khai thực hiện chủ yếu tại thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *