(kontumtv.vn) – Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận và đoàn thể các cấp huyện Sa Thầy đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế – xã hội trong vùng dân tộc thiểu số.

Huyện tổ chức 40 buổi tuyên truyền, phổ biến các nội dung Cuộc vận động gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, thu hút trên 4.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia; triển khai được 10 mô hình phát triển kinh tế như mô hình trồng sầu riêng ghép, trồng sa nhân tím, trồng cau, nuôi heo sọc dưa… với tổng kinh phí đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

                                     Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL và TT Sa Thầy

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *