(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mới hơn 210 tỷ đồng với trên 4.000 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn, nâng tổng số dư nợ do Hội phụ nữ các cấp quản lý lên khoảng 1.300 tỷ đồng với hơn 25.000 hộ vay.

Trong đó đa số là hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo. Nguồn vốn vay chủ yếu đầu tư  lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời, từ nguồn “Quỹ trợ vốn vì nữ công nhân viên chức lao động khó khăn”, từ đầu năm đến nay, có 32 hội viên thuộc 06 đơn vị được hỗ trợ vay vốn với số tiền 640 triệu đồng để phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *