(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, huyện Tu Mơ Rông được giao trên 53 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để triển khai Chương trình.

Từ nguồn vốn này, huyện Tu Mơ Rông tập trung hỗ trợ nhà, đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung; đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho học sinh bán trú, nội trú. Nhờ vậy, vùng nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc. Trong đó, điện, đường, trường, trạm cơ bản đáp ứng nhu cầu; bà con thuận lợi lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đây là động lực để cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2022 từ 6 -8%./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *