Bộ trưởng Tài chính: Việc miễn, giảm, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng làm giảm thu ngân sách nhà nước…

 

Báo cáo trước Quốc hội sáng ngày 2/11, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Chính phủ đã báo cáo Quốc hội ước thực hiện hụt thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 và trừ các khoản ghi thu ngân sách hụt 63.630 tỷ đồng so với dự toán.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân hụt thu chủ yếu là do dự toán năm 2013 xây dựng cao so với khả năng thực hiện. Dự toán thu nội địa từ đất dự kiến tăng 14,4% dự toán xuất nhập khẩu tăng 10% so với ước thực hiện năm 2012. Tuy nhiên do kết quả thu ngân sách năm 2012 giảm lớn so với ước thực hiện, thu nội địa giảm 18 nghìn tỷ đồng, thu cân đối xuất nhập khẩu giảm 18.200 tỷ đồng nên dự toán thu nội địa từ đất và thu xuất nhập khẩu năm 2013 đều tăng xấp xỉ 20% so với thực hiện năm 2012 là mức quá cao so với khả năng kinh tế.

Thứ hai, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, năm 2013 chúng ta thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng làm giảm thu ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế tuy có cao hơn năm 2012 nhưng chưa đạt kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh cho dù sản phẩm của các doanh nghiệp cùng nhiều khó khăn và cùng với việc quản lý điều hành cũng có lúc chưa hiệu quả nên một số đối tượng đã lợi dụng, gian lận và trốn lậu thuế.

Từ các nguyên nhân trên, Chính phủ đánh giá thu nội địa từ đất tăng 9,2% kể cả thuế được miễn, giảm, giãn, tăng 11,4% phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Thu xuất nhập khẩu tăng 9,2% so với thực hiện năm 2012 là phù hợp với diễn biến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế. Để đảm bảo dự toán chi năm 2013 Chính phủ đề xuất tăng bội chi cũng như là tăng thu phần cổ tức của doanh nghiệp nhà nước chưa chuyển giao về SCIC để bù đắp chi theo dự toán năm 2013.

Xử lý nợ đọng thuế

Về nợ đọng thuế và giải pháp xử lý, Bộ trưởng thừa nhận, cơ chế chính sách và công tác quản lý thu thời gian vừa qua đã có từng bước hoàn thiện nhưng vẫn còn những điểm chưa chặt chẽ cùng với công tác chỉ đạo điều hành có mặt còn hạn chế dẫn đến tình trạng một số đối tượng lợi dụng gian lận và trốn nợ thuế. Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngành tài chính đã tích cực hoàn thiện cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Tuy nhiên, thực tế số nợ đọng thuế vẫn cao nguyên nhân chủ yếu, theo Bộ trưởng, là do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn dẫn đến một số doanh nghiệp không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế, một số còn nợ thuế nhưng đã chết, mất tích, phá sản, chưa làm đầy đủ các thủ tục theo quy định nên chưa có đủ cơ sở xem xét xóa nợ thuế.

Thứ hai, cơ chế chính sách và công tác quản lý thu thời gian vừa qua cũng còn có điểm chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng một số đối tượng cố tình chiếm dụng tiền thuế của nhà nước.

Thời gian vừa qua Chính phủ đã nhận thức rõ tình hình này và đang chỉ đạo ngành tài chính và các ngành, các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế. Thực tế cấp ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc và đến nay cũng đã 63 địa phương là đã có chỉ thị, có kế hoạch của tỉnh ủy hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, công tác quản lý thu và chi theo dự toán ngân sách năm 2013 theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng ngành thuế, Bộ trưởng cho biết, 9 tháng qua đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 43.654 doanh nghiệp, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đã thu vào ngân sách nhà nước 8.916 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012, qua kiểm tra đã giảm lỗ 7970 tỷ đồng, đã thanh tra, kiểm tra 1223 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, truy thu, phạt, hoàn thuế 481 tỷ đồng và giảm lỗ 1697 tỷ đồng. Đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thuế, từ năm 2007 – 2012 đã phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu để tiến hành điều tra, xử lý 14.097 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế và đã xử lý hình sự là 218 vụ.

Về nợ hoàn thuế giá trị gia tăng và phương án xử lý, Bộ trưởng cho biết: Tỷ lệ chi hoàn thuế giá trị gia tăng so với tổng số thu thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 25%, 2, 3 năm trở lại gần đây thì tỷ lệ này tăng lên khoảng 30%. Nguyên nhân của thực trạng này, Bộ trưởng cho rằng, do chính sách giảm 50% thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với một số mặt hàng như giấy, xi măng, gạch, ngói, sắt, thép, sợi, vải và sản phẩm may mặc và sản phẩm da giày để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải hoàn. Nguyên nhân thứ hai là hàng tồn kho vẫn còn cao dẫn đến làm tăng số thuế phải hoàn cho các trường hợp trong 3 tháng liên tục có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết. Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế đã lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước để thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự kê khai từ nộp thuế, tự in hóa đơn để gian lận chiếm đoạt hoàn thuế.

“Để chấn chỉnh tình trạng này thì vừa qua Chính phủ đã trình với Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trong đó nâng điều kiện hoàn thuế đối với các trường hợp có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 3 tháng liên tục như hiện nay lên 12 tháng liên tục, khi đó tình trạng gian lận và nhu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ giảm mạnh” – Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Chính phủ đã có nghị quyết rà soát sửa đổi quy định về điều kiện in ấn, sử dụng hóa đơn theo hướng bổ sung các điều kiện được phép sử dụng hóa đơn tự in, tăng cường công tác quản lý ghi chép hóa đơn; hoàn chỉnh cơ chế chính sách, tiếp tục tăng cường quản lý công tác hoàn thuế giá trị gia tăng như rà soát, phân loại các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản, hải sản, sử dụng hóa đơn ngoại tỉnh để tập trung kiểm tra, đẩy mạnh việc đối chiếu chéo hóa đơn của các doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan trung ương, đặc biệt là cơ quan công an, cảnh sát điều tra, an ninh điều tra để điều tra, khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận hoàn thuế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết: Từ tháng 6 đến 30/10/2013 đã thực hiện 85 cuộc thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đã xử lý, truy thu, truy hoàn được 180 tỷ đồng, chuyển 32 hồ sơ doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan công an, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 17 doanh nghiệp, bắt giữ 22 đối tượng vi phạm, trong đó có một số vụ việc lớn nổi cộm như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc ở Đồng Nai liên quan đến buôn bán cà phê, nông sản, Công ty Hà Vũ Phát, Công ty Trường Phát Lộc, Công ty Tân Kim Lợi, v.v… ở An Giang có dấu hiệu hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Campuchia trái phép./.

Vũ Hạnh/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *