(kontumtv.vn) – Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Kon Tum đã tổ chức 5 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và có 77 chủ thể là các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có sản phẩm được công nhận.

Hiện tại, tỉnh có khoảng 150 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách TW hỗ trợ trực tiếp hơn 20 tỷ đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ khoảng 175 triệu đồng, còn lại 30 tỷ đồng là nguồn vốn huy động từ chủ thể và người dân tham gia chương trình./.

 Hơ Jan – Thanh Hà

                                

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *