(kontumtv.vn) – Từ năm 2018 đến nay, huyện Kon Plông tập trung chỉ đạo huy động, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án để thực hiện các chính sách phát triển dược liệu.

Tổng nguồn vốn được huy động đầu tư phát triển, chế biến dược liệu trên địa bàn huyện gần 59 tỷ đồng. Huyện đã thực hiện miễn giảm tiền thuê đất, thuê rừng; đầu tư kết cấu hạ tầng như đường giao thông, hệ thống cấp nước tưới đến khu, vùng sản xuất phát triển dược liệu; sửa chữa vườn ươm cây giống; xây dựng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với bao tiêu sản phẩm các loại dược liệu; hỗ trợ giống cây dược liệu, phân bón, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, khoanh vùng bảo tồn dược liệu…Qua đó đã thúc đẩy, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia phát triển dược liệu trên địa bàn./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *