(kontumtv.vn) – Đến nay, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện Sa Thầy đạt trên 19 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2021. 

Nguồn vốn nhận uỷ thác từ nguồn ngân sách địa phương đạt trên 17 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 4,3%/tổng nguồn vốn. Đã có 42/44 tổ chức hội cấp xã tham gia nhận ủy thác cho vay với dư nợ trên 420 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 100%/tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, với trên 8.000 khách hàng còn dư nợ tại 195 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Mặc dù hoạt động tín dụng trên địa bàn chịu tác động của dịch bệnh nhưng các tổ chức tín dụng tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tích cực triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, hạn chế  tiếp cận tín dụng đen, đảm bảo an sinh và trật tự xã hội, góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện.

 Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *