(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đến nay huyện Đăk Glei có 09 sản phẩm của 06 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP 03 sao cấp tỉnh.

Ngoài 9 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, trong năm 2021, huyện Đăk Glei đã vận động 03 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác, 10 cơ sở hộ gia đình tham gia chế biến thô đến chế biến sâu các sản phẩm về dược liệu, thịt bò một nắng, thịt heo sấy khô… và đăng ký 06 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2021. Hiện trên địa bàn có 02 cơ sở trưng bày, kinh doanh sản phẩm của huyện. Đặc biệt các sản phẩm OCOP của huyện được kết nối, giới thiệu đến hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến nguyên liệu và quản lý chất lượng sản phẩm; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển sản phẩm trên môi trường thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại cấp tỉnh, kết nối các tỉnh lân cận, tìm đầu ra cho sản phẩm./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *