(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đề ra mục tiêu phát triển diện tích cây sâm Ngọc Linh lên 15 ha, trong đó diện tích trồng mới hơn 10 ha. Diện tích cây dược liệu khác là 950 ha, trong đó, trồng mới 648 ha hồng đẳng sâm và gần 04 ha cây dược liệu khác.

Huyện Đăk Glei đã tập trung rà soát quỹ đất phù hợp để phát triển dược liệu, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra việc sản xuất, cung ứng giống sâm Ngọc Linh; phối hợp, kết nối với các công ty triển khai hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết số 09, năm 2018 của HDND tỉnh.

Đồng thời, huyện triển khai phân bổ các chỉ tiêu phát triển dược liệu tại một số xã phía Bắc có điều kiện khí hậu phù hợp gồm xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Man, Đăk Choong; khuyến khích các hộ dân dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp để phát triển dược liệu tập trung, có quy mô, áp dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm cho người dân trồng và tham gia phát triển dược liệu.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *