(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, huyện Đăk Glei đã thành lập mới 05 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 11 HTX với hơn 110 thành viên. Trong đó, tỷ lệ hộ DTTS tham gia vào HTX chiếm 42,5%.

Các HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ – thương mại, chế biến, kinh doanh nông sản, dược liệu. Trong đó, phần lớn HTX hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông sản, dược liệu như Sâm Dây Ngọc Linh, Măng Khô, Thịt hun khói… Các HTX hoạt động với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, góp phần giúp hội viên, người dân địa phương phát triển kinh tế. Một số HTX còn thành công trong việc đưa các mặt hàng của địa phương ra thị trường ngoài tỉnh như HTX Thương Mại và dịch vụ huyện Đăk Glei, HTX Dược liệu Thuận Tài… Tuy nhiên, hiện các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đăk Glei đa phần có quy mô nhỏ, năng lực tài chính của các HTX còn hạn chế, chủ yếu dựa vào vốn tích lũy được nên sức cạnh tranh vẫn còn yếu.

Để nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn, thời gian tới huyện Đăk Glei sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KTTT; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể đối với sự phát triển của KTTT, HTX; nâng cao năng lực thích ứng với dịch bệnh và biến đổi khí hậu… nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX ngày càng phát triển ổn định, bền vững./.

                                                                             Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *