(kontumtv.vn) – Tham gia Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến hết quý I năm nay, huyện Đăk Hà có 20 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP. 

Trong đó, 01 sản phẩm 05 sao đạt chứng nhận OCOP quốc gia, còn lại là các sản phẩm OCOP cấp tỉnh xếp hạng 4 sao và 03 sao. Đáng chú ý, trong số các sản phẩm OCOP của huyện Đăk Hà, 80% sản phẩm là của hợp tác xã đăng ký phát triển.

Hầu hết sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và có tính đặc trưng của địa phương như cà phê, sản phẩm trà dược liệu, các loại nấm sạch…

Việc có nhiều hợp tác xã cùng tham gia Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, vừa giúp đa dạng hóa sản phẩm OCOP, vừa tăng tính cạnh tranh và chất lượng đối với sản phẩm đặc thù của địa phương./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *