(kontumtv.vn) – Với quyết tâm chuyển đổi, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây, huyện Đăk Tô đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn huyện Đăk Tô có hơn 240 ha cây mắc ca, trong đó có 170 ha trồng mới trong năm 2021. Riêng trong năm 2022, dự kiến huyện có  khoảng 340 ha mắc ca trồng mới. Như vậy, ước tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện Đăk Tô có khoảng 580 ha cây mắc ca.

Xác định cây  mắc ca là một trong những cây trồng tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, huyện Đăk Tô đã và đang tăng cường tuyên truyền, vận động  nông dân mở rộng diện tích trồng; thực hiện liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mắc ca; đồng thời chú trọng xây dựng sản phẩm mắc ca là sản phẩm OCOP địa phương để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển loại cây này./.

                                                                     Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *