(kontumtv.vn) – Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) có chủ trương khuyến khích người dân chuyển đổi, mở rộng diện tích cây mắc ca, phấn đấu giai đoạn 2021- 2025 trồng mới khoảng 150 ha cây mắc ca.

Giai đoạn 2015- 2020, huyện Ngọc Hồi đã trồng được hơn 32 ha cây mắc ca với hơn 14 ha trồng thuần và gần 18 ha trồng xen canh. Đến nay, đã có gần 13 ha cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt khoảng 2,9 tấn/ha.

Để phát triển cây mắc ca theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, hướng tới hình thành các vùng sản xuất cây mắc ca tập trung, quy mô lớn, huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn rà soát những diện tích có điều kiện phù hợp trồng cây mắc ca. Phấn đấu, trong giai đoạn 2021- 2025, huyện trồng mới 150 ha cây mắc ca; riêng năm 2021 trồng 60 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Pờ Y, Sa Loong và Đăk Kan.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *