(kontumtv.vn) – Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đến nay, trên địa bàn huyện Sa Thầy 9 sản phẩm được tỉnh đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

6 tháng đầu năm, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 6 sản phẩm được đánh giá đạt 3 sao cấp huyện để tham gia dự thi đánh giá cấp tỉnh. Đồng thời đăng ký 28 sản phẩm của 15 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2021. Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/8.

Nhằm giúp các cơ sở phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp như tổ chức tập huấn cho các chủ thể OCOP về xây dựng phương án kinh doanh và phát triển sản phẩm; hỗ trợ xây dựng thiết kế tem nhãn, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quảng bá sản phẩm trong các hội chợ xúc tiến thương mại của tỉnh và huyện.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *