(kontumtv.vn) – Từ ngày 26 đến ngày 30/8, huyện Ia H’Drai đã tổ chức lực lượng trồng lại 17,1 ha rừng tại Tiểu khu 726, xã Ia Đal.

30 nghìn cây keo lai đã được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện bàn giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Hợp Tiến để tiến hành trồng lại 17,1 ha rừng tại Tiểu khu 726, xã Ia Đal. Tham gia trồng rừng có các lực lượng như kiểm lâm, công an, biên phòng; các ban, ngành, đoàn thể cùng công nhân cao su với mục tiêu ‟trồng cây nào sống cây ấy, trồng diện tích nào thành rừng diện tích ấy”.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Ia H’Drai sẽ trồng mới 200 ha rừng sản xuất tập trung và 40.000 cây phân tán nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 85%. Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, huyện đã hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, xử lý thực bì, phòng chống sâu bệnh, đảm bảo rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao./.

CTV Thanh Xuân – Văn Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *