(kontumtv.vn) – Quyết định Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Kon Tum kêu gọi đầu tư gần 330 dự án thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong đó, có 97 dự án thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp; 33 dự án lĩnh vực công nghiệp; 72 dự án lĩnh vực Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ – Du lịch và 44 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát  triển đô thị.

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Plông; Dự án thuộc các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, công nghiệp, Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ – Du lịch đầu tư ở thành phố Kon Tum và 9 huyện.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *