(kontumtv.vn) – Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Đó là nội dung trong Thông báo 290/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, HTX và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương V- khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức đối với vị trí, vai trò, tác dụng của mô hình HTX mới trong cơ chế thị trường. Tạo tiền đề cho các loại hình HTX ra đời và phát triển; chú trọng hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua ở các HTX, liên hiệp HTX. Tập trung ưu tiên xây dựng một số mô hình HTX, liên hiệp HTX tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của Việt Nam, thí điểm ở một số vùng, miền có khu đô thị, khu đông dân cư có quy mô hàng hoá lớn.

Đồng thời tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ (pháp lý, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, khoa học công nghệ …), đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các thành viên HTX, để tăng cường cho việc hình thành và phát triển của các HTX, liên hiệp HTX. Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ, tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Liên minh HTX Việt Nam rà soát, kiện toàn, củng cố hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX , đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm kiện toàn, củng cố, tăng cường, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với kinh tế HTX, HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về kinh tế HTX, HTX. Bộ Nội vụ phải quán triệt được tinh thần này trong các văn bản thẩm định về dự thảo Nghị định khung quy định về chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan và UBND các cấp. Cơ quan chuyên môn về Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND các cấp quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX (Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Tài chính, Kế hoạch các quận, huyện), chấm dứt tình trạng chức năng, nhiệm vụ có nhưng triển khai không quyết liệt, thiếu cụ thể.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ ủy thác cho Liên minh HTX Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là trong một số lĩnh vực dịch vụ công (Liên minh HTX Việt Nam chủ động xây dựng Đề án, nghiên cứu cụ thể và đề xuất).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Trong thời gian qua, mặc dù còn khó khăn, nhiều HTX vẫn duy trì hoạt động có hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (khoảng 5,6% GDP). Theo báo cáo, cả nước có hơn 150.000 tổ hợp tác với trên 2 triệu thành viên, 20.062 HTX, chiếm khoảng 13 triệu hộ với hơn 30 triệu lao động, 43 liên hiệp HTX, trong đó có 29 liên hiệp HTX đang hoạt động có hiệu quả.

Trong đó có 10.854 HTX nông nghiệp, 2.247 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 2.081 HTX thương mại, dịch vụ, 886 HTX xây dựng, 970 HTX giao thông vận tải, còn là HTX khác (môi trường, điện, y tế, du lịch…) và 1.147 quỹ tín dụng nhân dân. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên kết được nhiều nơi triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là các HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền vững hoạt động có hiệu quả…

Minh Hiển/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *