(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực. Có được kết quả này là công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được chú trọng.

Để đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, UBND tỉnh Kon Tum đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Kon Tum. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

 Tính từ đầu năm đến nay, có 09 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, với tổng vốn đăng ký hơn 895 tỷ đồng. Trong đó, 03 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 693 tỷ đồng.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *