(kontumtv.vn) – Thời gian qua, mặt bằng lãi suất tiền gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động, hoạt động cạnh tranh huy động vốn lành mạnh.

Lãi suất mặt bằng huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh  từ đầu năm đến nay ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,9-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 4-5,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên phổ biến mức 5,5-6,6%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với một số ngành, lĩnh vực ở mức 4,5% đối với các tổ chức tín dụng và ở mức 5,5% đối với các Quỹ tín dụng nhân dân. Mặt bằng lãi suất cho vay thông thường bằng VNĐ trên địa bàn tỉnh phổ biến  ở mức 6,8 -10,5%/năm đối với cho vay trung và dài hạn./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *