(kontumtv.vn) – Trong quý I năm nay, lãi suất tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuy nhiên tại một số ngân hàng TMCP có sự điều chỉnh nhẹ 0,1%/năm ở các kỳ hạn dài nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư.

Mức lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 4,0-4,8%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng; từ 5,0-5,75%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; từ 6,0%-7,3%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay thông thường đối với ngắn hạn từ 7,5-10,5%/năm; từ 10- 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm. Ngoài ra, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thấp, ưu đãi với nhiều gói tín dụng ưu tiên của mỗi hệ thống với mức từ 5,5-6,5%/năm./.

                                                                   Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *