(kontumtv.vn) – Liên minh HTX tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, thảo luận kế hoạch xây dựng HTX điển hình tiên tiến năm 2021.

Đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 165 HTX, trong đó có 159 HTX đang hoạt động và 40 HTX được thành lập mới. Nhìn chung, tình hình hoạt động của HTX trong thời gian vừa qua có chiều hướng phát triển ổn định. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của các HTX không ngừng được đổi mới, hiệu quả ngày càng cao, thu nhập và đời sống của thành viên HTX được nâng lên, tạo được vị thế mới. Nhiều HTX đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và bước đầu xây dựng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.

Với mục tiêu phát triển và đa đạng các loại hình HTX, xây dựng mô hình HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, trong giai đoạn 2021 – 2025, Liên minh HTX tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ; tổ chức rà soát, làm việc với các HTX để nắm bắt các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và đầu tư của HTX, các thủ tục liên quan đến chính sách về thuế, đất đai, vốn vay… nhằm đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh của HTX.

Trong đợt này, Liên minh HTX tỉnh đã công nhận HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2020 cho 10 HTX; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020; phát động, ký giao ước thi đua năm 2021.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *