(kontumtv.vn) – Năm 2023, tỉnh Kon Tum phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương gần 11.000 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Kon Tum được Trung ương giao thu ngân sách Nhà nước 4.500 tỷ đồng. Trong đó, dự toán tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao hơn 1.250 tỷ đồng; thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gần 1.140 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm nay gần 11.000 tỷ đồng.

Đối với chi ngân sách năm 2023, dự toán chi ngân sách địa phương quản lý gần 11.000 tỷ đồng, bao gồm dự toán chi cân đối ngân sách địa phương gần 7.740 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định gần 3.150 tỷ đồng./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *