(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà là địa phương được chọn làm điểm triển khai việc thực hiện Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSAT) của tỉnh Kon Tum. Qua 5 năm triển khai Dự án đã góp phần đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm cà phê của địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” được triển khai tại 02 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và 2.780 hộ nông dân huyện Đăk Hà tham gia với tổng diện tích trên 2.100 ha cà phê. Trong quá trình thực hiện, Dự án VnSAT tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn về sản xuất cà phê bền vững và 14 lớp tập huấn về tái canh cà phê bền vững cho trên 2.265 hộ dân trồng cà phê và 11 mô hình trình diễn; tổ chức 4 lớp tập huấn về tổ chức và quản lý, kỹ thuật… cho 96 học viên là cán bộ nông nghiệp, lãnh đạo tổ chức nông dân các xã; hỗ trợ cho 23 hộ áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cà phê, nâng tổng diện tích cà phê áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên địa bàn toàn huyện lên gần 50 ha.

Ngoài ra, Dự án đã hỗ trợ nâng cấp 2 vườn ươm với quy mô sản xuất 200.000 cây giống cà phê vối đủ tiêu chuẩn giống phục vụ tái canh, trồng mới; nâng cấp 3,6 km đường đi sản xuất; 300 m2 nhà kho, 1.500 m2  sân phơi; hỗ trợ 03 máy sơ chế cà phê cho các hợp tác xã sản xuất cà phê bền vững.

Qua đó, góp phần đào tạo, tư vấn các giải pháp kỹ thuật trồng cà phê bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán; hình thành các mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất… tạo chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất của người trồng cà phê so với phương pháp canh tác truyền thống.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *