(kontumtv.vn) – Năm 2022, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) xếp thứ 43, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 38 và Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cụ thể, các huyện uỷ, thành uỷ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; chủ động rà soát, chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng với quy mô phù hợp tại địa phương để thu hút các dự án đầu tư.

Kết quả xếp hạng Chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh thấp hơn năm trước, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Với những giải pháp thiết thực của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự đồng thuận từ người dân, Kon Tum sẽ cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian đến./.

Cát Tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *