(kontumtv.vn) – Năng suất nhân tố tổng hợp, viết tắt là TFP, nghĩa là tổng hợp của nhiều yếu tố như đổi mới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến quản lí, nâng cao trình độ lao động… tác động đến hiệu quả sử dụng vốn và lao động, góp phần nâng cao kết quả sản xuất. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kon Tum có tốc độ tăng TFP bình quân đạt trên 2,7%/năm, đóng góp gần 36% vào tăng trưởng kinh tế.

Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, tăng TFP đã có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cụ thể, khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản có tốc độ tăng TFP bình quân trên 2,5%/năm, đóng góp gần 40% vào tăng giá trị gia tăng. Khu vực công nghiệp – xây dựng có tốc độ tăng TFP trên 3,4%/năm, đóng góp gần 30% vào tăng giá trị gia tăng. Khu vực dịch vụ tăng TFP bình quân gần 1,3%/năm. Tỷ lệ tăng giá trị gia tăng từ tiến bộ công nghệ đạt được bình quân 2,7%/năm, tiến bộ công nghệ đang có xu hướng tăng theo thời gian và đóng góp ngày càng cao hơn tới tăng năng suất.

Kết quả này khẳng định tiến bộ công nghệ là yếu tố quan trọng trong thúc đẩy tăng năng suất. Tuy nhiên, đóng góp của tăng năng suất TFP của tỉnh Kon Tum vào tăng trưởng kinh tế vẫn còn thấp hơn so với mức bình quân của cả nước. Tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào tăng vốn đầu tư, tiến bộ công nghệ chưa đóng vai trò chủ đạo.

Chung Loan Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *