(kontumtv.vn) – Nhằm khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai, lao động để phát triển các loại cây dược liệu mang tính ổn định, bền vững theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, huyện Ngọc Hồi vận động, khuyến khích Nhân dân chuyển đổi, phát triển diện tích cây dược liệu theo hướng chuyên canh và xen canh các loại cây trồng khác

Năm 2022, huyện Ngọc Hồi đề ra mục tiêu phát triển trên 120 hecta cây dược liệu, trong đó trồng mới khoảng 100 hecta.

Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì và chăm sóc diện tích hiện có; tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ triển khai các mô hình trồng cây dược liệu. Đồng thời, có những chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm để phát triển cây dược liệu bền vững.

         Thu Trang

          Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *