(kontumtv.vn) – Trong năm nay, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để thu hút tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế. Tuy nhiên, do lãi suất huy động ở mức thấp so với các năm trước nên các TCTD gặp rất nhiều khó khăn trong công tác huy động, mức tăng trưởng nguồn vốn trên địa bàn khá thấp, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cấp tín dụng trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến 31/12/2022 ước đạt 19.150 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng ước đạt 2.650 tỷ đồng, chiếm gần  14% tổng nguồn vốn huy động. Phân theo loại tiền tệ, nguồn vốn huy động bằng VND ước đạt 18.790 tỷ đồng, chiếm hơn 98% tổng nguồn vốn huy động.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn trong năm 2022 so với năm 2021 tăng 2,5%, tức tăng gần 470 tỷ đồng. Đây là mức tăng rất thấp so với kế hoạch năm 2022  là tăng từ 13-15%.

Nhìn chung, nguồn vốn huy động còn khá khiêm tốn so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *