(kontumtv.vn) – So với kết quả năm 2020, PCI năm 2021 của tỉnh Kon Tum giảm 3,07 điểm và giảm 5 bậc. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, phân tích và làm rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả của từng chỉ số thành phần trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum năm 2021 chỉ đạt 58,95 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành cả nước, nằm trong nhóm xếp hạng tương đối thấp. Trong số 10 chỉ số thành phần, chỉ có 03 chỉ số tăng điểm, bao gồm tính minh bạch đạt 6,23 điểm, cao hơn 0,32 điểm so với năm 2020; Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 6,42 điểm, cao hơn 0,69 điểm so với năm 2020; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,93 điểm, cao hơn 0,03 điểm so với năm 2020.

Các chỉ số có điểm giảm nhiều nhất là Gia nhập thị trường (giảm 1,26 điểm), Đào tạo lao động (giảm 1 điểm), Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự (giảm 0,75 điểm), Chi phí thời gian (giảm 0,72 điểm)./.

                                                                             Thanh Tùng – Thanh Hà

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *