(kontumtv.vn) – Việc đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả nhất định.

Ước 6 tháng đầu năm 2021, diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh khoảng 74.260 ha, đạt 98% kế hoạch; diện tích cà phê hơn 25.200 ha, đạt gần 99% kế hoạch; diện tích cây ăn quả hơn 5.000 ha, đạt 82% kế hoạch, trong đó trồng mới 900 ha; diện tích cây mắc ca gần 440 ha, đạt hơn 57% kế hoạch, trong đó trồng mới 76 ha; sâm Ngọc Linh hơn 1.020 ha, đạt hơn 90% kế hoạch, trong đó trồng mới 113 ha; cây dược liệu khác hơn 1.730 ha, đạt 49% kế hoạch, trong đó trồng mới 200 ha.

Hiện nay, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thực hiện trồng mới diện tích cây ăn quả, mắc ca, sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác nhằm đạt được mục tiêu năm 2021 đã đề ra là 500 ha Sâm Ngọc Linh, 2.000 ha cây dược liệu, 2.000 ha cây ăn quả và 400 ha cây mắc ca./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *