(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, tỉnh Kon Tum chú trọng tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế hợp lý.

Trong đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng thời lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội; thu hút chọn lọc nguồn lực đầu tư nước ngoài; xây dựng Kế hoạch phục hồi ngành du lịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, triển khai nhất quán quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại phục vụ việc phục hồi hoạt động sản xuất sau dịch bệnh; thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Trong năm, tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 23.000 tỷ đồng trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 270 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người trên 52 triệu đồng.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *