(kontumtv.vn) – Tổng nguồn vốn Quỹ hộ trợ nông dân giải ngân trên địa bàn huyện Đăk Hà hiện gần 3 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn của Hội Nông dân tỉnh ủy thác cho Hội nông dân huyện hơn 2 tỷ đồng cho gần 50 hội viên nông dân các xã, thị trấn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giúp hội viên tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hộ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Đăk Hà thường xuyên khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân; lồng ghép các chương trình khuyến nông để tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan những mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả; thành lập các tổ hợp tác để liên kết phát triển sản xuất; hướng dẫn cách quản lý, sử dụng, giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Đồng thời ưu tiên triển khai thực hiện mô hình, dự án tại các xã có thế mạnh về phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức sản xuất.

                                                                 Minh Thái

                                                        Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *