(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu, hằng năm tất cả các huyện, thành phố đều có hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; có ít nhất 50 – 70% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc được đào tạo kỹ năng về tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 03 huyện, thành phố thành lập được Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện và phát triển được mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới địa bàn huyện, xã. Đồng thời, bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ được tăng cường đẩy mạnh thực hiện cũng khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *