(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông tổ chức hội nghị phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 Huyện Kon Plông có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, huyện có 40 Dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với diện tích gần 2.000 ha, vốn đăng ký đầu tư gần 7.200 tỷ đồng; có 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Huyện đã thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen với diện tích 170 ha; hình thành vùng sản xuất rau, hoa, quả xứ lạnh với diện tích gần 1.400h. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao hơn 160 ha. Hiện trên địa bàn huyện có 01 trang trại chăn nuôi dê công nghệ cao; nghiên cứu nuôi và nhân giống thành công giống cá Niên tại xã Đăk Ring và Ngok Tem…

Huyện Kon Plông xác định trong thời gian tới tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, có khả năng cạnh tranh và nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn./.

CTV Mỹ Hòa – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *